MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Với tiêu chí giáo dục toàn diện trường THPT Nguyển Bỉnh Khiêm không chỉ nâng cao tri thức mà còn rèn luyện nhân cách, phát triển thể chất và năng khiếu cho học sinh theo phương châm “ Đạo Đức – Tri Thức – Sáng Tạo”. Do đó mô hình đào tạo của trường được xây dựng hoàn thiện từ cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập đến đội ngũ giáo viên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy tại các trường công lập, dân lập có uy tín trong thành phố và đội ngũ quản nhiệm tận tâm nhiều kinh nghiệm chăm sóc và quản lý học sinh. 

Phát triển về trí tuệ

Chúng tôi hướng đến sự phát triển toàn diện về mặt trí tuệ cho trẻ thông qua các hoạt động giáo dục toàn diện về học thuật, kỹ năng và nghệ thuật. Không chỉ là các môn học chính, các lớp ngoại khóa kỹ năng cũng được chú trọng.

NHẬN TƯ VẤN NHANH

Phát triển về nhân cách

Quốc trí còn đặc biệt chú trọng về việc đào tạo và giáo dục tính cách con người. Các em được rèn luyện tinh thần yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Cạnh tranh trong sự công bằng và trong sáng. Hướng đến các giá trị để phát triển nhân sách, làm bản lề cho tương lai.

Phát triển về thể chất

Chúng tôi còn đầu tư và xây dựng một cơ sở vật chất bài bản và tiêu chuẩn để các em phát triển về thể chất nơi đây. Không chỉ là một chế độ dinh dưỡng khoa học mà các em còn có thể tham gia các hoạt động thể thao, hoạt động ngoại khóa để phát triển & cải thiện thể chất của bản thân.