Tag Archives: sử dụng zoom

Hướng dẫn sử dụng Zoom cho học sinh

Zoom Meeting là một phần mềm vô cùng tiện lợi cho học sinh. Nhờ vào