Kỷ niệm 69 năm CMT8 và QK 2 tháng 9

Hàng năm vào những ngày tháng Tám và đầu tháng chín, mỗi người dân Việt nam dù đang ở bất kỳ nơi đâu, ngay trong lòng đất mẹ hay ở xa Tổ quốc đều bồi hồi nhớ lại cuộc Cách mạng mùa thu năm 1945 và Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 2 tháng 9 với niềm tự hào sâu sắc nhất. Cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên cả nước Việt Nam diễn ra từ ngày 15 đến ngày 28 tháng 8 năm 1945 và thành công ở Hà Nội vào ngày 19 tháng 8 năm 1945 đã đưa nước Việt Nam đi lên một vị trí mới, một tầm vóc mới, một thế đứng mới. Đúng như Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá về ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạnh dân tộc dân chủ nhân dân điển hình này: “ Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và nhân dân những dân tộc bị áp bức những nơi khác cũng có thể tự hào rằng lần đầu tiên trong lịch sử Cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo Cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc “

Cuộc mit tinh phát động khởi nghĩa dành chính quyền tại
nhà hát lớn Hà Nội ngày 19/8/1945

Trong quá trình Cách mạng thế giới chưa có một cuộc Cách mạng nào mở ra ngoạn mục đến như thế. Mọi diễn biến đều ăn khớp nhịp nhàng như một bản thiết kế đã vạch sẵn. Cả một dân tộc nổi dậy vào thời cơ tốt nhất, giành thắng lợi nhanh nhất; Hàng chục triệu quần chúng từ Nam ra Bắc không chịu nổi ách thống trị, áp bức tàn bạo của kẻ thù, một lòng một dạ đi theo đội tiên phong nhất tề nổi dậy như vũ bão, tạo ra sự phát triển nhảy vọt của Cách mạng cả về chính trị lẫn quân sự, trên cả hai phương tiện thế và lực… Cách mạng tháng 8 thành công xem bề ngoài tưởng như tự phát nhưng thực sự là cuộc khởi nghĩa có trình độ tự giác cao. Cách mạng tháng 8 thành công không những thu hút đông đảo quần chúng công, nông mà còn lôi cuốn các tầng lớp khác như: tiểu tư sản và một bộ phận giai cấp tư sản ở thành thị, phú nông và một số địa chủ yêu nước ở nông thôn, nhiều nhân sĩ, trí thức thuộc các tầng lớp trên tán thành Cách mạng hoặc ít ra cũng trung lập có lợi cho Cách mạng. Cách mạng tháng 8 là ngày hội của quần chúng là cả một quá trình chuẩn bị công phu của Cách mạng và sự lãnh đạo tài tình của Đảng và bác Hồ kính yêu. Đây là lần đầu tiên giai cấp công nhân Việt Nam giành được chính quyền trong cả nước, lần đầu tiên một Nhà nước công nông thành lập ở Việt Nam. Mặc dù vẫn còn những tiếng súng gây rối của kẻ thù nhưng với khí thế sục sôi của quần chúng trong ngày thắng lợi của cách mạng tháng 8, ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại Quảng trường Ba Đình- Hà Nội, trước cuộc mít tinh của hơn 50 vạn nhân dân Hà Nội và các tỉnh lân cận, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập tuyên bố với nhân dân Việt Nam và thế giới về nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời: “ Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; Dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do…Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã trở thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”

Chủ tịch Hồ Chí minh đọc tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945

Bản tuyên ngôn độc lập là những đúc kết từ truyền thống tinh hoa, anh hùng tự cường, bất khuất của dân tộc. Đó là tiếng nói của dân tộc Việt Nam. Ngày Độc lập 2 tháng 9 năm 1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới- kỷ nguyên độc lập, tự do, chủ nghĩa xã hội và đã trở thành ngày Quốc khánh nước Việt nam dân chủ cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bên cạnh những thành tựu lớn và vận hội mới của đất nước Đảng bộ, quân và dân thành phố Vũng tàu nêu cao hơn nữa những thành tích đã đạt được trong truyền thống kiên cường bất khuất chống giặc ngoại xâm, trong xây dựng chủ nghĩa xã hội; Đồng sức đồng lòng xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; Phấn đấu không ngừng, ra sức thi đua thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, xây dựng thành phố Vũng tàu ngày càng giàu đẹp, văn minh. Bài: Hoàng YếnBBT.theo vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 

đăng ký tuyển sinh

Quý phụ huynh, học sinh vui lòng để lại thông tin bên dưới để được trường liên hệ về hồ sơ, các thông tin chi tiết về chương trình đào tạo, chi phí và nội quy của trường.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *